WELKOM BIJ TROEFVROUW

De club

Bridgeclub TroefVrouw is , zoals de naam al aangeeft, voor ladies only. Wij zijn een club van en voor dames die plezierig willen bridgen. TroefVrouw is geen lid van de Nederlandse Bridge Bond.

Ons speelmoment is donderdagmiddag om de week van half twee tot kwart voor vijf.
De speellocatie is “De Klokkenkamp”, Diepenheimseweg 2, 7471 LX te Goor.

 

Ontstaan-Historie

In de jaren zeventig is de NVVH afdeling Goor begonnen met een bridgemiddag competitie. De speel locatie was café Ooms op het Schild en Ina Lammers was de eerste spelleider. Na enige tijd werd er verhuisd naar Jachtlust aan de Markeloseweg en daar nam langzaam maar zeker Mies Timmermans het leider stokje over van Ina.
Na vele jaren bij Jachtlust vertrokken de bridgedames naar de Reggehof, nog steeds onder de bezielende leiding van Mies. Op deze locatie is het 25-jarig jubileum gevierd en is de naam TroefVrouw ontstaan, een idee van Mies waar iedereen het van harte mee eens was. De club ging weg onder de paraplu van de NVVH en werd zelfstandig. Begin tweeduizend heeft de club opnieuw Jachtlust als speellocatie gekozen.
Het digitale tijdperk deed zijn intrede in de bridgecompetitie en de benodigde hard- en software hiervoor huurde TroefVrouw van bridgeclub Niet Kwetsbaar. Het was dus logisch om dezelfde speellocatie te hebben als NK en dus verhuisden wij in 2006 met ze mee naar de locatie “de Bebsel”, daar werd dat jaar het 30-jarig jubileum gevierd.
Inmiddels was de leiding van de club al geruime tijd overgegaan van Mies naar Loek Sielias. Loek heeft dit jarenlang zeer consciëntieus gedaan, totdat eind 2011 haar een ernstig auto-ongeluk overkwam, waardoor ze noodgedwongen de leiding uit handen moest geven.

De huidige situatie

TroefVrouw is sinds mei 2016 een officiële Vereniging met een bestuur en eigen spelmateriaal.
Het ledenaantal schommelt rond de 80. De leden komen uit “De Hof” en omringende gemeenten.

Onze Speellocatie: ‘De Klokkenkamp’